Last Up 2018.8.27
■ -全地方本部共通- ニューストピックス ■

■ -本社総支部- ニューストピックス ■
 7月11日(水)〜13日(金)新大阪ワシントンホテルプラザに於いて、第30回定期中央本部大会がJR西労組結成後初めて、本社総支部が準備地本を担い、代議員、傍聴者、JR連合国会議員懇談会の国会議員や連合大阪会長などの来賓を含む総勢550名が本大会に集結し、盛大に開催された。

西日本旅客鉄道労働組合

アフラック
健康の森

交運共済

18.8.27
本社総支部のニューストピックスを更新しました

18.4.23
本社総支部のニューストピックスを更新しました

18.3.8
本社総支部のニューストピックスを更新しました

18.2.1
本社総支部のニューストピックスを更新しました

18.1.5
本社総支部のニューストピックスを更新しました

17.10.5
本社総支部のニューストピックスを更新しました

17.9.14
本社総支部のニューストピックスを更新しました

17.8.9
本社総支部のニューストピックスを更新しました

17.7.4
本社総支部のニューストピックスを更新しました

17.5.12
本社総支部のニューストピックスを更新しました

16.12.28
本社総支部のニューストピックスを更新しました

16.9.28
本社総支部のニューストピックスを更新しました

16.5.2
本社総支部のニューストピックスを更新しました

16.5.1
本社総支部のニューストピックスを更新しました

16.3.7
本社総支部のニューストピックスを更新しました

16.1.15
本社総支部のニューストピックスを更新しました

15.1.7
本社総支部のニューストピックスを更新しました

11.12.29
本社総支部のニューストピックスを更新しました

09.2.13
本社総支部のニューストピックスを更新しました

08.10.16
サイトレイアウトを公開しました。